Ocena tveganja za varnost in zdravje pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora vsak gospodarski subjekt za vsako delovno mesto v podjetju urediti izjavo o varnosti, katerega pomemben del je ocena tveganja, saj strokovni delavec prepozna vse nevarnosti in na podlagi njih določi preventivne ukrepe, ki jih mora podjetje implementirati.

Delodajalec s tem zagotovi bolj varno in zdravo delovno okolje, prav tako pa se zmanjšajo nezgode in poškodbe pri delu ter poklicne bolezni. Manj delavcev je bolniško odsotnih, zato delodajalec na dolgi rok privarčuje. Pri tem pa je dobro vedeti, kaj je ocena tveganja, zato da se podjetje pripravi na organizacijo, dajanje navodil in implementacijo varnostnih ukrepov.

Kaj je ocena tveganja in kaj vsebuje?

V listini so zapisane vse prepoznane nevarnosti za vsako posamezno delovno mesto, pri čemer strokovni delavec tudi zapiše, kateri od delavcev je izpostavljen določenim nevarnostim, ki se razlikujejo glede na izvor, kot je elektrika, stroji, toplota, nevarne snovi in drugo. Strokovno pripravljena ocena tveganja vsebuje tudi informacije o verjetnosti nastanka specifičnih nezgod pri delu.

ocena tveganjaStrokovni delavec mora tudi opredeliti poklicne bolezni in njihovo resnost, pri čemer so zapisane določene zdravstvene zahteve, ki jih poda izvajalec medicine dela. Nevarnosti je potrebno razvrstiti glede na verjetnost, resnost in resnost škode, saj ocena tveganja služi kot podlaga za opredelitev načrta za izvajanje varnostih in preventivnih ukrepov v podjetju.

Ocena tveganja kot osnova za načrt izvajanja ukrepov

Na podlagi prepoznanih nevarnosti za posamezno delovno mesto strokovni delavec sestavi načrt o tem, s kakšnimi ukrepi in na kakšen način bo delodajalec izvajal in organiziral izvajanje ukrepov v podjetju. Hkrati se v listino, kot je ocena tveganja, zapišejo tudi ukrepi, ki se izvajajo v primerih neposredne nevarnosti.

Implementacija ukrepov je pomembna zato, da delavci ne zbolijo ali se poškodujejo na delovnem mestu, medtem ko izvajajo delovne naloge. Ravno zato je ocena tveganja pomembna, saj predvidi vse nevarnosti, ki sicer bistveno prispevajo k temu, da se pri delu lahko zgodi nesreča ali poškodba.


© Optimizacija spletnih strani    O nas | Sodelovanje | Piškotki | Splošni pogoji