Splošni pogoji

  • vsebine na spletni strani so javne in dostopne vsem uporabnikom svetovnega spleta,
  • vsi članki so avtorsko delo in last spletne strani,
  • avtor članka je lahko podpisan spodaj pod člankom z začetnicami ali celim imenom in priimkom, z objavo pa vsebina postane last spletne strani,
  • pridružujemo si pravice do preoblikovanja, neobjave ali umika vsebine, ki odstopa od pravil komuniciranja na internetu,
  • vsebina, za katero nek uporabnik meni, da mu »dela« škodo, bo umaknjena,
  • podatki registriranih uporabnikov ne bodo posredovani drugim spletnim portalom, saj spoštujemo Zakon o varstvu osebnih podatkov,
  • v kolikor bi kdo menil, da mu je bila z objavo prispevka storjena škoda, bomo tak prispevek nemudoma odstranili,
  • registracija ni pogoj za pisanje vsebin,
  • spletna stran ne zasleduje navad uporabnikov strani.

© Optimizacija spletnih strani    O nas | Sodelovanje | Piškotki | Splošni pogoji