Prevodi strokovnih besedil

Prevodi strokovnih besedil imajo drugačne specifikacije kot na primer prevodi leposlovnih del. Pri prevodih strokovnih besedil smo predvsem osredotočeni na vsebino, medtem ko moramo pri prevodih leposlovnih del posegati v vsebino, in sicer do te mere, da je dosežen namen, ki ga je avtor želel doseči pri bralcih izhodiščnega besedila. To ne pomeni, da ima prevajalec pri tovrstnem prevajanju vso svobodo, temveč da mora znati brati misli avtorja ter jih prevesti na način, da je dosežen vsebinski in pomenski učinek izvirnega besedila. Strokovni prevodi so s tega stališča precej manj zahtevni, a po drugi strani prav tako težavni zaradi strokovnih terminov, za katere si mora prevajalec marsikdaj izmisliti popolnoma novo besedo.

Kakor koli že, prevajanje je delo, za katerega ni dovolj zgolj poznavanje slovničnih pravil ter besedni zaklad, temveč tudi sposobnost komunikacijskega prepleta in razreševanja različnosti med dvema stranema, ki sta si različni tako po jezikovnih normah kot tudi v kulturnih, političnih …


© Optimizacija spletnih strani    O nas | Sodelovanje | Piškotki | Splošni pogoji