E-dražbe

Stanovanje na dražbi

E-dražba je spletna aplikacija, ki pa omogoča dostop vsem organom javne uprave. Ta spletna aplikacija predstavlja nov tržni sistem pri katerem ponudniki in povpraševalci  na trgu v konkurenčnem okolju preko elektronskega sistema oblikujejo končno prodajno ceno izdelka oziroma storitve. Ko gre za postopek javnega naročanja  pa se uporablja obratna elektronska dražba. To pa pomeni, da ponudniki ponudijo ceno, in jo nato znižujejo in ne zvišujejo, kar je običajni postopek  za klasične dražbe.

S sistemom e-dražb je omogočeno:

  • objavo javnih dražb,
  • povabilo ponudnikov in povpraševalcev,
  • ponudbe se zbirajo v elektronski obliki,
  • mogoče je oceniti ponudbe in že takoj izločiti neustrezne,
  • nadaljuje se postopek preko elektronskih pogajanj oziroma obratno elektronsko dražbo,
  • izvedeni postopek se arhivira.

Pri elektronskih dražbah gre za elektronska pogajanja, ta pa se izvajajo v obliki elektronskih dražb. Če jih primerjamo s klasičnimi dražbami. Lahko rečemo, da so navadno izvedena veliko hitreje in imajo precej večji učinek.

Obratna dražba je eden izmed načinov elektronske dražbe, kjer gostitelj kupuje  neko določen predmet, ponudnik pa ga prodaja. Pri obratni dražbi se cena znižuje, to pomeni, da ponudniki  tako dolgo nižajo ceno dokler nihče noče več  znižati cene. V tem primeru se dražba zaključi.  »Zmagovalec« je ponudnik, ki ima najugodnejšo ponudbo. Ampak dejstvo pa je, da ne zmaga vedno ponudnik ki ima najnižjo ceno. Saj se pri e-dražbi  lahko upoštevajo tudi nekateri drugi izbrani kriteriji, kot so npr. čas dobave, garancijski rok, kvaliteta storitve oziroma izdela, reference ponudnika… Pri tem se vsi kriteriji na ustrezen način ponderirajo – iz tega se preračuna skupna ocena, ki pa je merijo za izbor najugodnejšega ponudnika.

Statistično gledano kupec z izvedbo e- dražbe ustvari veliko večje prihranke, kot bi jih pri klasičnih pogajanjih. Pri tem pa je tudi pomembno, da z e-dražbami  prihranimo tudi pri času, saj je potreben veliko krajši čas kot pri klasičnih pogajanjih. Dosežemo pa tudi  precej večjo transparentnost postopka pri izbiri ponudnika.


© Optimizacija spletnih strani    O nas | Sodelovanje | Piškotki | Splošni pogoji